کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بیوتکنولوژی 

  • این کتاب به بررسی آخرین نتایج و دستاوردهای مطالعات مربوط به تنوع، جهش، ژنومیک و متاژنومیک ریزجلبک‌ها، تکثیر آنها برای تولید غذا و زیست سوخت، و غربال بیوشیمیایی و ارزیابی تکنواقتصادی و بیوتکنولوژیکی سیستم های جلبکی-باکتری برای تصفیه فاضلاب می‌پردازد.

    218,000 ریال
    بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف